• Föreningens styrelse
Logotyp

Styrelse Trollhättans Trädgårdsförening

c/o Roger Viklund, Eriksrovägen 4, 461 54 Trollhättan
Ordförande
Roger Viklund
Mobil:0707-22 37 59
Vice ordförande
Åsa Karnéus
Mobil: 073-222 89 40


Sekreterare
Ammii Asplund
Mobil:0704-39 36 89
Kassör
Kjell Sjöberg
Mobil: 070-3329967
Ordinarie ledamöter
Ulla Johansson
Mobil: 070-361 60 80


Christina Carlsson
Mobil: 073-142 70 14


Inga-Lisa Carlesson
Mobil: 0730- 36 96 89


Bengt-Erik Mårtensson
Mobil: 0705-36 07 18
-->
Suppleanter
Ammii Asplund
Mobil: 0704-39 36 89

Elisabet Andersson
Mobil: 0706-02 70 38
Arbetsgrupp
Elly Leonardsson | sammankallande
Mobil: 070-439 82 97
Ingrid Skog Bostad: 0520-367 78
Lena Blixö Mobil:0704-35 75 82
Lena Karlsson Mobil: 0737-75 13 07
Webbansvarig
Britt-Mari Karlsson
Mobil: 0702-69 74 88